Webbsidans användarvillkor

MyQ, spol. S r.o. webbsida (nedan kallad "MyQ", hädanefter ”WEBBSIDA"), dess innehåll, dess design och dess struktur är skyddade i sin helhet av upphovsrättslagen. All kopiering eller reproduktion av material som läggs upp på den, för annat än personligt bruk, är förbjudet och kan straffas enligt civil- och straffrättsliga bestämmelser.

All obehörig inblandning i MyQ-webbsidan (hädanefter kallad ”WEBBSERVER”) är också förbjuden. All obehörig inblandning i WEBBSERVERN kan också vara straffbart enligt civil- och straffrättsliga bestämmelser.

Vidare är all användning av MYQ och JANUS varumärken eller deras logotyper förbjuden om MYQ på förhand ej givit sitt samtycke till användningen. Dessa varumärken och produktnamn är skyddade av MYQ och/eller av dess representanter.

Bläddring och nedladdning av material från WEBBSERVERN är endast tillåtet under förutsättning att dessa material används uteslutande för personlig, icke-kommersiell användning och i enlighet med alla relevanta lagar och regler.

MyQ tar inget ansvar för innehållet i informationen som presenteras på WEBBSERVERN, MyQ tar särskilt inget ansvar för informationens fullständighet, aktualitet och kommersiell användbarhet i händelse av att den godkända marknadsföringen av MYQ- och JANUS-varumärken används för MYQ:s ändamål. Allt material som publiceras på WEBBSERVERN är därför endast av informativ karaktär.

Materialet på WEBBSERVERN utgör inte på något sätt ett bindande erbjudande från MYQ och påverkar inte på något sätt MyQ:s ansvar i samband med dess kommersiella verksamhet. Det ovannämnda ansvaret för MYQ bestäms uteslutande av innehållet i de avtal som ingåtts av MYQ.

MYQ skall göra ändringar i material på WEBBSERVERN, i synnerhet ändringar på MYQ-produkter, tjänster och deras priser närsomhelst, enligt MYQ:s krav. MYQ är inte skyldiga att periodiskt göra dessa ändringar eller att på förhand informera om dessa, och är inte ansvariga för att material och information som publiceras alltid är i enlighet med MyQ:s senaste erbjudande.

MyQ:s WEBBSERVER är inte avsedd för mottagande av konfidentiell eller annan skyddad information. Allt material, information eller annan kommunikation som du skickar till denna WEBBSERVER, kommer inte att anses vara konfidentiell eller skyddad av MyQ.

Länkar till tredje parts webbsidor

På WEBBSIDORNA hittar du länkar till tredje parters webbsidor som underlättar tillgången till andra informationskällor. MYQ kan inte påverka dessa webbsidor och kan därför inte ta något ansvar gentemot dessa tredje parters webbsidor MYQ ger inga garantier för materialen, informationen och kommunikationen på dessa webbsidor. Om du använder några av dessa länkar, kommer du automatiskt att lämna WEBBSERVERN.

Länkar till WEBBSIDOR

MYQ tillåter andra webbservrar att länka till webbsidorna. När du länkar till WEBBSIDORNA från tredje parter webbsidor får du dock inte lämna några falska eller vilseledande uppgifter, särskilt information som skulle kunna skapa ett vilseledande av förhållandet mellan MYQ och dessa tredje parters webbsidor och deras produkter och tjänster. I synnerhet vid hänvisning till MYQ-WEBBSIDOR, kan inte MYQ stödja eller rekommendera MYQ-produkter eller tjänster från sådana tredje parter. Vidare får inte felaktig eller vilseledande information om MYQ:s produkter sprida sig genom denna länk. Dessa tredje parters webbsidor som hänvisar till WEBBSIDAN bör inte ha material som kan tolkas som oetiskt, stötande, går emot god moral eller kontroversiellt.