Koncentrera
dig på det 

SOM DU GÖR BÄST

Koncentrera dig på det

SOM DU GÖR BÄST

Koncentrera dig på det

SOM DU GÖR BÄST

Använd din tid på ett bättre sätt med MyQ

Var den bästa

Vi lever i en värld där vinnarna är de som är snabbare, bättre och mer fantasifulla, så vi måste koncentrera oss på det som vi är bäst på.

Skapa tid för mer

Varje år ökar trycket på att ta mer av våra aktiviteter inom en begränsad tid, därför måste vi bli av med onödig administration.

Använd det bästa

Vi insåg att nyckeln till framgång inte är ett system som du behöver lära dig, utan något som du kommer att förstå och som passar dina affärsprocesser.

MyQ är en multifunktionell,
7 i 1 utskriftslösning

MyQ är inte bara en utskriftslösning som får din utskrifts-output under kontroll, utan MyQ minskar även utskriftskostnaderna och hjälper miljön genom att begränsa produktionen av avfall. MyQ är unikt i det att MyQ integrerar upp till sju olika lösningar, vilket ger en revolutionerande förenkling för implementering, upplärning, 
daglig drift och underhåll. Oavsett om ni är ett litet, medelstort eller ett stort företag, eller till och med en skola, kan ni alltid hitta exakt de funktioner som stöder era affärsprocesser och öka effektiviteten för alla användare.

Správa tiskáren a MFP

 • Evidence a monitorování síťových i lokálních tiskových zařízení
 • Automatické vyhledání nových tiskáren, vzdálená instalace a konfigurace
 • Automatická instalace tiskových ovladačů
 • Flexibilní cloudové licencování

Systémová správa

 • Účtování tisku, kopírování a skenování na uživatele, skupiny či projekty
 • Kreditní účtování, platební poukazy & API
 • Automatické generování reportů
 • Plně webové rozhraní
 • Podpora běhu v clusteru, VMHA

Správa tisku

 • Přímý tisk se zaúčtováním
 • Zabezpečný, odložený tisk
 • Tandemový tisk
 • Delegovaný tisk
 • Workflow tiskových procesů
 • Tisková pravidla, oprávnění a kvóty
 • Parsování a náhled tiskových úloh

Mobilní tisk

 • Zjednodušení tisku z chytrých telefonů a tabletů všech OS
 • Nativní aplikace pro Android a iOS
 • Správa osobní tiskové fronty
 • Dálkové ovládání tiskových zařízení
 • Přihlášení pomocí QR kódu
 • Tisk pomocí emailu či webu

Správa skenování

 • Spuštění skenovacích procesů a workflow jedním kliknutím
 • Skenování do emailu či složky
 • Skenování s využitím OCR
 • Skenování do elektronického archivu (podpora DMS)
 • Osobní skenovací profily a formuláře

Provozní správa

 • Evidence a vyúčtování servisních a materiálových smluv či pronájmů
 • Automatická správa skladu a objednávání spotřebního materiálu a servisní péče
 • Centrální správa výstrah a hlášení tiskových zařízení
 • Vzdálená správa a dohled

Autorizační terminály

 • Integrovaný terminál již pro 14 výrobců multifunkčních zařízení
 • Univerzální externí terminál pro všechny ostatní modely, volitelně také se 7" dotykovým displejem
 • Samoobslužný dobíjecí terminál
 • Široká škála autorizačních čteček
 • 30 jazykových mutací

Skrivar- och MFP-administration

+
 • Inspelning och övervakning av nätverksskrivare och lokala skrivare
 • Automatisk sökning efter nya skrivare, fjärrinstallation och konfiguration
 • Automatisk installation av skrivardrivrutiner
 • Flexibel molnlicensiering
 • LEARN MORE

Systemadministration

 • Fakturering för utskrift, kopiering och skanning per användare, grupp eller projekt
 • Kreditfakturering, betalningskuponger och API:er
 • Automatisk rapportgenerering
 • Komplett webbgränssnitt
 • Runtime-stöd i kluster, VMHA
 • LEARN MORE
+

Skanningsadministration

 • Initiering av skanningsprocesser och arbetsflöden med ett klick
 • Skanna till e-post eller mapp
 • Skanning med OCR
 • Skanna till ett elektroniskt arkiv (DMS-stöd)
 • Personliga skanningsprofiler och utformningar
 • LEARN MORE
+

Utskriftshantering

 • Direktutskrift med fakturering
 • Säker, uppskjuten utskrift
 • Tandemutskrift
 • Delegerad utskrift
 • Processer för arbetsflödesutskrift
 • Utskriftsregler, behörigheter och kvoter
 • Analys och förhandsgranskning av utskriftsjobb
 • LEARN MORE
+

Behörighetsterminaler

 • Integrerad terminal nu för 14 tillverkare av multifunktionsenheter
 • Universell extern terminal för alla andra modeller. Finns även med frivilligt tillägg av 7-tums pekskärm
 • Laddningsterminal för självbetjäning
 • Brett utbud av behörighetsläsare
 • 32 språkversioner
 • LEARN MORE
+

Driftrapport

 • Register och fakturering av service, materiella avtal eller leasingavtal.
 • Automatisk lagerhantering och beställning av förbrukningsmaterial och service
 • Centraliserad varningshantering och rapportering av utskriftsenheter
 • Fjärradministration och övervakning
 • LEARN MORE
+

Mobilutskrift

 • Förenkling av utskrift från smartphones och surfplattor med alla operativsystem
 • Standardapplikationer för Android och iOS
 • Administrering av personlig utskriftskö
 • Fjärrstyrning av utskriftsenheter
 • Logga in med QR-kod
 • Utskrift via e-post eller webben
 • LEARN MORE
+

MyQ stöder 4000+ enheter från 26 tillverkare