Concentratevi
sui vostri

PUNTI DI FORZA

Concentratevi
sui vostri

PUNTI DI FORZA

Concentratevi sui vostri

PUNTI DI FORZA

Sfruttate al meglio il vostro tempo con MyQ

Siate i migliori

In questo mondo solo i più veloci, capaci e innovativi riescono a raggiungere il successo, quindi dobbiamo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio.

Maggiori risultati in minor tempo

Anno dopo anno aumenta la pressione a ottenere di più dalle nostre attività in un tempo limitato, quindi dobbiamo liberarci di tutte le procedure di amministrazione superflue.

Utilizzate gli strumenti migliori

Ci siamo resi conto che la chiave del successo non risiede in un sistema da apprendere, bensì in una soluzione facile da comprendere e che si adatti ai vostri processi aziendali.

MyQ è una soluzione di stampa multifunzionale,
7 in 1

MyQ non è una semplice soluzione che gestisce l'output di stampa, bensì riduce i costi della stampa e migliora l'impatto ambientale riducendo gli scarti. MyQ è impareggiabile in quanto integra 7 soluzioni diverse e, pertanto, semplifica in modo rivoluzionario l'implementazione, la formazione, l'utilizzo quotidiano e la manutenzione. È datata di funzionalità in grado di soddisfare i processi aziendali e incrementare l'efficienza e l'efficacia di tutti gli utenti per le piccole e medie imprese, le grandi aziende e perfino le scuole.

Správa tiskáren a MFP

 • Evidence a monitorování síťových i lokálních tiskových zařízení
 • Automatické vyhledání nových tiskáren, vzdálená instalace a konfigurace
 • Automatická instalace tiskových ovladačů
 • Flexibilní cloudové licencování

Systémová správa

 • Účtování tisku, kopírování a skenování na uživatele, skupiny či projekty
 • Kreditní účtování, platební poukazy & API
 • Automatické generování reportů
 • Plně webové rozhraní
 • Podpora běhu v clusteru, VMHA

Správa tisku

 • Přímý tisk se zaúčtováním
 • Zabezpečný, odložený tisk
 • Tandemový tisk
 • Delegovaný tisk
 • Workflow tiskových procesů
 • Tisková pravidla, oprávnění a kvóty
 • Parsování a náhled tiskových úloh

Mobilní tisk

 • Zjednodušení tisku z chytrých telefonů a tabletů všech OS
 • Nativní aplikace pro Android a iOS
 • Správa osobní tiskové fronty
 • Dálkové ovládání tiskových zařízení
 • Přihlášení pomocí QR kódu
 • Tisk pomocí emailu či webu

Správa skenování

 • Spuštění skenovacích procesů a workflow jedním kliknutím
 • Skenování do emailu či složky
 • Skenování s využitím OCR
 • Skenování do elektronického archivu (podpora DMS)
 • Osobní skenovací profily a formuláře

Provozní správa

 • Evidence a vyúčtování servisních a materiálových smluv či pronájmů
 • Automatická správa skladu a objednávání spotřebního materiálu a servisní péče
 • Centrální správa výstrah a hlášení tiskových zařízení
 • Vzdálená správa a dohled

Autorizační terminály

 • Integrovaný terminál již pro 14 výrobců multifunkčních zařízení
 • Univerzální externí terminál pro všechny ostatní modely, volitelně také se 7" dotykovým displejem
 • Samoobslužný dobíjecí terminál
 • Široká škála autorizačních čteček
 • 30 jazykových mutací

Amministrazione
 stampanti e MFP

+
 • Registrazione e monitoraggio delle stampanti di rete e locali
 • Ricerca automatica di nuove stampanti, installazione remota e configurazione
 • Installazione automatica dei driver delle stampanti
 • Licenze cloud flessibili

Amministrazione
 del sistema

 • Fatturazione stampa, copia e scansione per utente, gruppo o progetto
 • Note di credito, voucher di pagamento e API
 • Generazione automatica report
 • Interfaccia Web completa
 • Supporto di runtime in cluster, VMHA
+

Amministrazione
 scansioni

 • Avvio dei processi di scansione e del flusso di lavoro con un clic
 • Scansione su e-mail o su cartella
 • Scansione tramite OCR
 • Scansione su archivio elettronico (supporto DMS)
 • Profili e moduli di scansione personali
+

Gestione stampa

 • Přímý tisk se zaúčtovánímStampa diretta con fatturazione
 • Stampa sicura differita
 • Stampa in tandem
 • Stampa delegata
 • Processi di stampa del flusso di lavoro
 • Regole, autorizzazioni e quote di stampa
 • Analisi e anteprima processo di stampa
+

Terminali di autorizzazione

 • Terminale integrato attualmente per 14 produttori di dispositivi multifunzione
 • Terminale esterno universale per tutti gli altri modelli, con possibilità di touch screen da 7"
 • Terminale con ricarica autonoma
 • Ampia gamma di lettori di autorizzazione
 • Versioni in 32 lingue
+

Gestione operativa

 • Record e fatturazione dei contratti di fornitura servizi e materiali o di locazione
 • Gestione magazzino e ordinazione materiali di consumo e assistenza in automatico
 • Gestione avvisi e creazione report centralizzati per i dispositivi di stampa
 • Amministrazione e supervisione remote
+

Stampa
 mobile

 • Semplificazione della stampa da smartphone e tablet con tutti i sistemi operativi
 • App native Android e iOS
 • Amministrazione della coda di stampa personale
 • Controllo remoto dei dispositivi di stampa
 • Accesso tramite codice QR
 • Stampa tramite e-mail o Web
+

MyQ supporta 4000+ dispositivi di 26 produttori